Kapvergunning

De uitvoeringsfase van veel projecten begint met het kappen van bomen. Voor grote bomen is een kapvergunning nodig. De grens verschilt per gemeente. Vaak wordt een stamdiameter van 20 cm als grens gehanteerd. Er wordt gemeten op een hoogte van 1.30 meter.

Er moet sprake zijn van een dingende reden. Bijvoorbeeld bouwplannen of ruimtelijke ontwikkelingen. Vaak legt de gemeente een herplantplicht op.

Voor monumentale (bijzondere) bomen wordt alleen in bijzondere situaties een kapvergunning afgegeven.

Broedende vogels mogen niet verstoord worden (zie verder Flora- en faunawet). Om vertraging van de start van uw project te voorkomen is het belangrijk om het kappen goed in te plannen en de kapvergunning tijdig aan te vragen.